140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Нов мандат за председателя на ЛРС-Каспичан

Спокойно, с широко обсъждане на дейността премина общото събрание на ЛРС “Балкан 2001”-Каспичан. Посочено беше, че значително голяма е популацията на диви свине, благородни елени и сърни, а сдружението е с добър опит по осигуряването на достатъчни количества фуражи. В помощ са и земеделски производители, които са дарители на царевица и пшеница. 

След гласуване бяха избрани 11 души за членове на УС на сдружението, а инж. Руси Русев единодушно бе избран за председател на сдружението.

 

Георги Ников

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ