140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Ново гнездо на морски орел в Източните Родопи

Екипът на Фондация „По-диви Родопи“ потвърди намирането на ново гнездо на морски орел на рeка Арда. Гнездото бе открито от служители на ловно стопанство „Студен кладенец“, които са наблюдавали птиците от няколко години. В гнездото има три малки, което е изключителен гнездови успех за двойката. Морският орел се храни с риба, птици и мърша, а тази двойка се предполага, че се изхранва от колонията големи корморани на язовира.

Морският орел е желана туристическа атракция за фотографи. Тази година в ловно стопанство „Студен кладенец“ ще бъде направено ново фотографско укритие, от което да бъдат фотографирани три вида лешояди, скален и морски орел.

 

Повече информация в бр. 21 на в. “Наслука” на 24 май

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ