140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Общо събрание в ЛРС-Попово

Годишното отчетно събрание на поповското сдружение се проведе в ловната база в кв. Сеячи край града. Присъстваха представители на всичките 41 дружини, както и цялото ръководство на сдружението.

Председателят Нешо Неделчев отбеляза в отчета си успехите през изминалата година, изтъкнато беше общото стабилно състояние и добрите финансови резултати. Единодушно е мнението, че поповчани изпращат един ползотворен ловен сезон.

Имаше разгорещени дебати по някои наболели проблеми, като бе решено да се направи промяна в Устава на сдружението и Управителният съвет да има по-големи правомощия, включително и да налага наказания на провинили се ловци.

 

Младен Добрев

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ