140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Още 10 белоглави лешояда със сателитни предаватели в Източните Родопи

В края на миналата седмица още десет белоглави лешояда в Източните Родопи се сдобиха със сателитни предаватели. От тях девет са поставени на възрастни и един предавател на по-млада птица. По време на акцията на екипа на проект “Опазване на черните и белоглавите лешояди в Родопите“ са маркирани с цветни пръстени и крилометки с уникални номера общо 25 белоглави лешояда. Toва ще подпомогне по-бързото и лесното им разпознаване в природата. Също така са взети биологични проби, които ще бъдат изпратени в специализирани лаборатории в Европа и ще позволят изследване на здравословното състояние на птиците. До края на проекта ще бъдат поставени сателитни предаватели на общо 20 черни лешояда и още толкова белоглави.

Екипът вече получава първите сигнали от поставените предаватели, които изпращат подробни данни за местоположението на лешоядите на всеки 10 минути. Маркираните птици ще позволят на експертите да разберат повече за причините за тяхната смъртност, екологията, придвижванията им, скитанията на младите птици и други важни за тях места в трансграничния район на Родопите. Събраната информация ще се обобщи и използва при набелязване на природозащитните мерки и дейностите по опазване на вида.

Видимо от получените досега резултатите е, че белоглавите лешоядите обитават основно долината на река Арда, но често посещават и национален парк Дадя в Гърция. Всички гнездови скали на вида са включени в границите на зоните от екологичната мрежа Натура 2000.

 

Повече информация в бр. 23 на в. “Наслука” на 7 юни

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ