140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Открит урок в ЛРС-Поморие

Ловно-рибарско дружество „Гларус“ – гр. Поморие разсели 200 яребици в своите ловностопански райони. При разселването на птиците на територията на ЛРД-Поморие – град участваха и четвъртокласниците от СОУ „Иван Вазов“. При открития урок по „Човек и природа“ децата получиха много нови знания за биологията и екологията на местния дребен дивеч и помощта, която му е нужна през тежките зимни месеци. Ръководителят на сдружението инж. Димитър Нанчев е на мнение, че работата с децата трябва да е приоритет на ловното движение, защото от тях зависи бъдещето опазване на българската природа.

По отношение на района инж. Нанчев спомена, че зими като тазгодишната в района са рядкост, но въпреки подходящите местообитания и мекия климат запасът на яребицата не е задоволителен и бъдещите усилия на сдружението ще бъдат насочени към възстановяването на запаса не само чрез разселване, но и чрез професионалното му стопанисване.

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ