140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Преизбраха Кольо Милев за председател на ЛРС-Сливен

ЛРС-Сливен проведе отчетно-изборно събрание днес, 19 май. На него присъстваха зам. кметът на община Сливен Румен Иванов, Георги Тошев – председател на контролния съвет на НЛРС-СЛРБ и Борислав Бечев – изпълнителен директор на фирма „Сокол–БЛРС“.

Отчет за дейността направи председателят на управителния съвет на сдружението ген. Кольо Милев. С пълно единодушие той беше преизбран за председател на ЛРС-Сливен. Делегатите приеха управителния съвет да се състои от 11 членове, а размерът на встъпителния членски внос да бъде 100 лв. Ген. Кольо Милев и Светослав Аврамов бяха избрани за делегати на общото събрание на НЛРС-СЛРБ за 2017 г.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ