140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

УС на НЛРС-СЛРБ проведе заседание

На 9 май от 16 ч. в зала “Канина” на хотел “Терма-Вита” в с. Огняново, община Гоце Делчев, се проведе заседание на Управителния съвет на НЛРС-СЛРБ със следния дневен ред:

1. Утвърждаване на протокола от заседание на УС на НЛРС-СЛРБ от 7.02.2017 г.

2. Приемане на материалите за Общо събрание на НЛРС-СЛРБ на 23 и 24 юни 2017 г.

    а/ Отчет за дейността и финансовото състояние на НЛРС-СЛРБ за 2016 г.

    б/ Отчет за дейността и финансовото състояние на УС на НЛРС-СЛРБ за 2016 г.

    в/ Отчет за дейността и финансовото състояние на фирма “Сокол-БЛРС” ЕООД за 2016 г.

    г/ Определяне на размера на отчисления членски внос за 2018 г.

3. Разни

 

По последната точка беше изнесена презентация от домакините ЛРС-Гоце Делчев за тяхната активна работа със сдруженията зад граница. Голям интерес за присъстващите представляваше и представянето на най-модерния ловен дом в страната.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ