140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЗА ПЪРВИ ПЪТ В БЪЛГАРИЯ „ГОЛЯМОТО ТЪРСЕНЕ”

От 3 до 9 април за първи път в България се проведе международно състезание за кучета, работещи със стойка, известно като „Голямото търсене”, което е най-елитното в международен мащаб в областта на ловната кинология. Домакин на това грандиозно мероприятие бе ЛРС „Сокол 1893” – Пазарджик, което любезно предостави ловно стопанския си район за провеждането му. Организатор на проявата бе БРФК, а „Пролетната купа”, както организаторите наричат цялостната проява, е от най-висок ранг, т.е. тип CACIT.

В седемте дни на надпреварата, в която участваха много ловни помощници, се включиха състезатели от Гърция, Сърбия, Турция и България, а те демонстрираха кучета, чийто собственици са от Франция, Италия, Сърбия, Гърция, България и др. Състезанието, изразяващо се в „лов на яребици” /без отстрел/, се проведе в три части. Първите две бяха CACIT за островни и континентални птичари, където водачът и кучето претърсват ловното поле, а след намирането на яребиците ловният помощник прави стойка и след излитането им състезателя със сигнален пистолет произвежда изстрел във въздуха, а след него съдиите оценяват работата им.

Третото бе споменатото вече „Голямо търсене”, в което участват само островни птичари или иначе казано кучета, доказали своите бегови качества и издръжливост. В него се извършва претърсване до естествените граници на полето, заключени между река, канал, дига и др., като това разстояние може да достигне до един километър вляво и един километър вдясно от водача. То се оценява задължително от трима съдии, като двамата помощници се движат на поне 300 м от двете страни на състезателя и главния съдия.

В него тази година се включиха трима професионални международни водачи на кучета – двама сърби и един грък, като на ден те успяваха да демонстрират работата на 15-22 ловни помощника. Трябва да се отбележи фактът, че българската ловна кинология също се представи достойно, като двете кучета на Йордан Дилков от Плевен – английския пойнтер Рик од Павлаке и английския сетер Мосто дел Кодице Пик взеха титли, а английският му сетер Инес Цацански Моравец получи отлична оценка.

За отбелязване е, че сред съдиите на проявата бяха известни киноложки съдници от Италия, Кипър, Румъния и България.

Ето какво каза за мероприятието и един от българските представители на киноложката Темида Николай Неделчев:

„Имахме изключителната подкрепа на Пазарджишкото ловно-рибарско сдружение в лицето на неговия председател Евгени Абаджиев, който оказа всичката необходима логистична подкрепа, като осигури превъзходни терени в селата Цар Асен и Росен, които бяха достатъчно просторни и успоредно с това наситени с дива популация на яребици.

Целта на тазгодишното мероприятие бе демонстративна, за да се докаже на организаторите, че има необходимите полета и едновременно с това достатъчно количество дивеч и затова сега бе без заплащане, но от догодина ще бъдат отделяни средства от това мероприятие за домакините, които те да използват за обогатяване на дивечовите запаси, за подхранване или за други ловностопански дейности.”

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ