140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Завишен запас на някои видове дивеч в Тутраканско

На проведеното общо събрание на ЛРС “Сокол”-Тутракан беше посочено, че в 16-те ловни дружинки членуват над 600 ловци, като таксациите показват, че благородните елени са 190 при допустим запас 101 спрямо площите, а дивите свине са 160, което е с близо 60 броя в повече. Въпреки че сърните са 280, все още е далеч този вид дивеч от стопански допустимия запас. Много добри са резултатите при отстрела на диви свине, като през изминалия сезон са убити 184 броя и планът е осъществен 131 на сто. При благородния елен обаче е постигнато едва 24 на сто, тъй като от планираните 17 животни са отстреляни само 4 броя. В три дружинки е имало отстрел по линията на организирания ловен туризъм, където са реализирани 34 786 лева, като най-големи са приходите в Старо село и Тутракан-1. 

На събранието беше обсъдена програмата за дейността на сдружението през тази година. За делегати на общото събрание на НЛРС-СЛРБ бяха избрани председателят на сдружението д-р Димитър Стефанов, кмет на община Тутракан, и ловният специалист инж. Айхан Хатип. 

 

Георги Ников

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ