140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Здравко Иванов е новият председател на ЛРС-Девин

При висок кворум ЛРС-Девин проведе отчетно-изборно събрание на 29 април. Гост на събитието беше главният секретар на НЛРС-СЛРБ Васил Василев, който отговори на много поставени въпроси по лова.

Председателят Здравко Василев представи доклад за цялостната дейност на мандата на УС, от който стана ясно, че сдружението е стабилно финансово и организационно. ЛРС-Девин организира фотолов, както и ловен туризъм на глухар, дива коза и дива свиня.

Бяха издигнати 2 кандидатури за председател на сдружението – на Здравко Василев и адвокат Здравко Иванов. По-голяма подкрепа получи Иванов, който стана новият председател на девинското сдружение за следващите 4 години.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ