140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

9 ловни дружинки от ЛРС-Вълчи дол разселиха 400 яребици

На 28 юни пристигна партида от 400 яребици в ЛРС-Вълчи дол. Те са на 45-дневна възраст, от стопанството в Сливен, и са много добри. Птиците бяха веднага пуснати в полетата на 9 ловни дружинки, които са половината в сдружението и миналата година са разселвали фазани. “Наблюденията ни са, че яребиците много добре се развиват в нашия район, защото има дружинки, в чиито ловища се срещат много добри ята с доста птици, сподели Иван Николов”, ловният специалист на сдружението. 

 

Георги Ников

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ