ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

График за отчетно-изборното събрание на НЛРС-СЛРБ

На 23 и 24 юни 2017 г. в гр. София ще бъде проведено Общото отчетно-изборно събрание на Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“ при следния дневен ред:

23 юни 2017 г. /петък/– 14.00 часа:

1. Отчет за дейността и финансовото състояние на НЛРС-СЛРБ и на Управителния съвет на НЛРС-“СЛРБ” за 2016 година и за мандат 2013-2017 г.
2. Отчет за дейността и финансовото състояние на фирма “Сокол БЛРС” ЕООД за 2016 година.
3. Отчет на Контролния съвет на НЛРС-СЛРБ за 2016 година и за мандат 2013-2017 години.
4. Приемане на бюджета на УС на НЛРС-СЛРБ за 2017 година.
5. Определяне размера на отчисления членски внос за 2018 година.

24 юни 2017 г. /събота/– 9.00 часа:

1. Решение за мандатно освобождаване на Председателите и членовете на Управителния и Контролния съвет.
2. Избор на ръководни органи на НЛРС-СЛРБ – Председател на Управителния съвет, членове на Управителния съвет, Председател и членове на Контролния съвет.
3. Разни.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ