ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

(Обновена) Инж. Васил Василев е новият председател на НЛРС-СЛРБ

Инж. Васил Василев е новият председател на НЛРС-СЛРБ. Той спечели след балотаж срещу Георги Тошев със 172 гласа срещу 113 за Тошев.

Вторият ден на събранието беше открит от председателя на ръководството на събранието Богомил Янев от ЛРС-Гоце Делчев, който похвали интересните и емоционални изказвания на делегатите предишния ден. Присъстваха 280 от общо 320 делегати.

Общото събрание освободи инж. Иван Петков и членовете на управителния съвет и контролния съвет от отговорност. С 211 гласа беше избрана бройка на УС от 33 души, предложена от Георги Тошев. Съставът на контролния съвет остава 7 души.

Всеки от четиримата кандидати за председател на НЛРС-СЛРБ имаше 10 минути, за да представи вижданията си. Първи беше Георги Тошев, който акцентира върху равнопоставеността и финансовата независимост. Той наблегна също, че трябва да има повече комуникация, да се помага на ловците и сдруженията и да се откликва на проблемите, които имат. Според него никога в 120-годишната история на организацията тя не е била в такова унизително отношение пред държавата и исканията трябва да се отстояват. Нужен е мотивиран екип, който да има постоянна комуникация със сдруженията. Тошев изрази съжаление, че обществото не разбира дейността на ловците и трябва медиите да спомогнат за по-голямо разбиране.

Втори беше инж. Васил Василев, който започна с това, че е нужна активна работа за защита на лова като дейност. Той обяви, че ще работи за повече информиране относно дейността на ловците и също наблегна върху медийната политика. Според него ловът трябва да бъде право на всеки един български гражданин. Василев обяви, че ще работи за повече комуникация и търсене на консенсус във всеки казус. Вторият основен акцент в изказването на Васил Василев беше опазването на дивечова популация, като важно място в тази идея заема промяна в Наказателния кодекс, инкриминираща бракониерството. Кандидатът допълни още, че трябва непрекъснато повишаване на квалификацията на специалистите, подкрепено с адекватно заплащане. Васил Василев заключи, че ще работи за решаване на проблемите на международно ниво.

Трети поред зад микрофона застана инж. Григор Гогов. Той се обяви за нов Закон за лова и опазване на дивеча, но според него е нужна и стратегия за ловното стопанство.

Последен взе думата Веселин Симеонов. Той започна с това, че е нужна промяна на приоритетите, поставяйки като основен приемането на национална ловна стратегия, както и промени в закона, сред които такава в срока за ловуване. Симеонов изрази амбицията за създаването на развъдник за ловни кучета, както и да се отпускат безвъзмездни помощи за малките сдружения. Според него е нужна и промяна на медийната политика за по-голямо присъствие на НЛРС-СЛРБ в медиите. Необходимо според Симеонов е и създаването на 6 регионални центъра.

Последваха изказванията на двамата кандидати за председател на Контролния съвет, като първи се изправи адвокат Стойчо Гергьовски, след него и конкурентът му Рачо Рачев, председател на ЛРС-Дряново.

Събранието премина към определяне на съставите на изборната комисия и шестте изборни бюра, след което настъпи моментът за гласуване. След първия вот се стигна до балотаж между Васил Василев и Георги Тошев, които получиха съответно по 125 и 94 гласа. Председател на контролната комисия стана Стойчо Гергьовски. Балотажът беше спечелен от Васил Василев, след което делегатите пристъпиха към гласуване на останалите 32-ма членове на УС, както и на шестимата членове на КС. 

Съставът на новия управителен съвет е: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Васил Станке Василев

ЧЛЕНОВЕ:

проф. Нино Петков Нинов

 представител на катедра „Ловно стопанство“ в ЛТУ, член на ЛРД София-юг

проф. Валери Стоилов Стефанов

преподавател в СУ “Климент Охридски”, литературовед и писател

Емил Кирилов Ангелов

Главен инспектор в служба КОС към МВР

Искрен Маринов Йотов

Адвокат, член на ЛРС-Ловеч

Цвятко Маринов Александров

Началник отдел “Здравеопазване на животните” към БАБХ

Георги Михайлов Стефанов

Председател на Българската федерация по риболовни спортове

Пламен Пенчев Филев

Представител на Българската федерация по ловна стрелба

Георги Петков Хаджиламбрев – председател на ЛРС-Асеновград
Валери Александров Сарандев – председател на ЛРС-Гоце Делчев
Валентин Александров Георгиев – председател на ЛРС- Плевен
Алеко Николов Динев – председател на ЛРС-София-юг
Андон Иванов Арабаджиев – член на УС на ЛРС-Кюстендил
Даниел Тошков Господинов – председател на ЛРС-Димитровград
Минко Цочев Акимов – председател на ЛРС-Троян
Иван Атанасов Стоенчев – председател на ЛРС-Карлово
Петър Иванов Вангелов – председател на ЛРС-Свиленград
Димитър Венков Стефанов – председател на ЛРС-Тутракан
Сахак Мъгърдич Сахакян – член на УС на ЛРС-Бургас
Стефан Димитров Димитров – председател на ЛРС-Стара Загора
Стоян Георгиев Стоянов – председател на ЛРС-Ямбол
Николай Петров Ненчев – председател на ЛРС-Враца
Богомил Данчов Станков – председател на ЛРС-Чупрене
Лазар Димитров Мурджев – представител на ЛРС-Панагюрище
Виктор Борисов Вучков – председател на ЛРС-Перник
Станислав Желев Папазов – председател на ЛРС-Търговище
Светослав Любомиров Георгиев – ръководител на ЛРС-София-запад
Тодор Петков Върбанов – председател на ЛРС-Монтана
Илия Михайлов Димитров – председател на ЛРС-Добрич
Стоян Йорданов Стоянов – председател на ЛРС-Шумен
Лютви Алиосман Юсеин – председател на ЛРС-Момчилград
Борис Илиев Къдрински – председател на ЛРС-Хвойна
Рачо Димитров Рачев – председател на ЛРС-Дряново

 

Повече информация за двата дни на събранието в бр. 26 на в. “Наслука” на 28 юни

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ