ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Справедливо решение

Върховен касационен съд на Република България, търговска колегия в закрито съдебно заседание на 10 април 2017 г. в състав:

Председател – Росица Ковачева

Членове: Росица Василева, Анна Баева,

Като изслуша докладваното от съдия Емилия Василева т. дело № 247 по описа за 2017 г. определи:
Не допуска касационно обжалване на решение № 344 от 3.11.2016 г. по в. т. дело № 468/2016 г. на Апелативен съд П., Първи търговски състав – договорът за стопанисване на ловен район Оряховица е редовен и не подлежи на обжалване. Анексът е невалиден.

ОСЪЖДА Сдружение с нестопанска цел “Ловно-рибарско сдружевие “Наслука 09″”, абревиатура (ЕИК), (Населено място), обл. Стара 3агора да заплати на Сдружение с нестопанска цел “Сдружение на ловците и риболовците Стара Загора”, (населено място), (улица) на основание чл. 78, ал. 10 ГПК сума в размер 1770 лв. – направени разноски за касационното производство, представляващи платено адвокатско възнаграждение.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ