НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

НЛРС-СЛРБ внесе в МОСВ становище по казуса “Калиакра”

Национално ловно-рибарско сдружение “Съюз на ловците и риболовците в България” не подкрепя предложената забрана на лова по ЗЛОД в проекта на интегриран план за управление на защитена зона “Комплекс Калиакра”, защитена зона “Калиакра” и защитена зона “Белите скали” и внесе становище по този въпрос в Министерство на околната среда и водите.

Пълния текст на становището може да видите на изображенията:

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ