ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Обръщение на УС на ЛРС-Дряново

ОБРЪЩЕНИЕ

НА УС ПРИ СЛРД „СТРИНАВА” ГР. ДРЯНОВО

Уважаеми колеги,

Не бива да забравяме 1991-1992 година, когато нашата организация беше пред прага на заличаване като обществена организация. Не бива да забравяме, че нашата сила е това, че сме заедно. Тогава благодарение на нашето единство и разбира се на дейността ни, запазихме правото си на съществуване. Така трябва да бъде и в бъдеще време, защото само единни и сплотени ще можем да защитим нашите права.

Това, което се извършва в момента, обаче ни притеснява, защото според нас разединява Националната организация. Всеизвестно е , че една структура се разцепва най лесно отвътре.

На заседанието на УС на СЛРД „Стринава” Дряново нашият председател заяви: „ На Общи събрания на Националната организация присъствам от 1991 година. Категоричен съм, че по организирано отчетно-изборно събрание и проведен демократичен избор на ръководни органи на организацията не е имало.”

Членовете на УС на СЛРД „Стринава” Дряново изразяват своето възмущение от действието по внесената искова молба за законността на Общото събрание на НЛРС-СЛРБ, проведено на 23 и 24 юни 2017г. и взематите решения. Считаме, че това е целенасочен акт, който има за цел забава в регистрацията на новото ръководство.

Това, което се извършва е отражение на действителността, в която живеем. Ловната организация е преживяла и много по тежки моменти, затова основание за паника не бива да има. Ние организираните ловци и риболовци имаме кауза, а тя е да пазим единството и целостта на Националната организация, защото тя е гръбнакът на ловното движение в България. Нека проявим разум, да бъдем единни и да защитаваме интересите на всички членове на Националната ловна организация.

УС на СЛРД „Стринава” Дряново вярва, че мъдростта ще надделее и ще съхраним нашата организация, за да я предадем единна, неопетнена и чиста на поколенията след нас.

Декларираме пълната си подкрепа на новоизбрания председател на УС на НЛРС-СЛРБ инж. Васил Василев.

Относно промените, които се предлагат в ЗЛОД:

1.                             В чл. 67: – Изразяваме нашето притеснение и несъгласие с предлаганите промени, относно назначаването на най- малко две лица с лесовъдско образование на пълен работен ден в ловните сдружения. Смятаме, че това е груба намеса в дейността на сдруженията, които са регистрирани по ЗЮЛНЦ. Мотивът е, че това ще доведе до финансовата дестабилизация на сдруженията.

2.                             В приложение № 4, към чл. 54, ал.1: – срока за групов лов на дива свиня в Ловните сдружения да бъде изравнен със срока за ловуване на дива свиня в заградените територии.

Председател УС СЛРД „Стринава

/ Р. Рачев /

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ