НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС от Североизточна България обсъдиха бъдещето на НЛРС-СЛРБ

В Шумен се проведе регионална среща разговор, в която участваха председатели и специалисти по лова от ЛРС от Североизточна България с участието на председателя на Националната ловно-рибарска организация инж. Васил Василев, експерта координатор инж. Георги Младенов и инж. Борислав Бечев, управител на фирмата “Сокол-БЛРС”.

В продължeние на три часа стана задълбочен разговор, като много отговорно изказващите се поставиха много проблеми, които трябва да се преодоляват в следващите години, за да се подобрява дейността. Представителите на сдруженията дадоха предложения, които бяха активно обсъдени и на които инж. Василев даде конкретни отговори. Особено се акцентира на връзките на сдруженията с националната организация и от друга страна на ЛРС с дружинките и на самите ловци. Много от изказващите се говориха и възможностите за увеличаване абонамента на съюзните издания – вестник “Наслука” и списание “Лов и риболов”, и по-доброто участие със свои материали в сайта “Дивото”, прикани инж. Борислав Бечев. 

“Целта в срещите, които провеждаме в страната, е да направим един откровен коментар и да призная вътре в самото сдружение какви са проблемите, за да може, когато сме на ясно какви са нашите проблеми и предизвикателства, да начертаем възможните решения, за да работим в тази посока. Защото аз съм убеден, че гледната точка, която имаме като ръководство на националната организация и тези, които имат ловните сдружения и редовите ловци, в много случаи се разминават. Ние си мислим, че работим в полза за ловците, правейки нещо, а всъщност тяхното усещане е в обратна посока. За да има ефективност в нашата работа,  именно е необходимо да коментираме и да излизаме с едни обединени позиции и да решаваме оперативно проблемите”, каза още инж. Васил Василев. 

Участващите в срещата разговор достигнаха до декларация, която е чисто морална, защото внесената жалба и изобщо полемиката, която се развива след общото събрание, разделянето на лагери и на обидени и на засегнати по някакъв начин и недооценени представители на сдружения, които работят против единството на организацията. “За съжаление ние говорихме дълго за единство преди общото събрание, но сега виждаме, че е точно обратното, така че тази декларация като чисто морален апел на сдруженията е важна и чрез нея ние подкрепяме вече бившия председател Иван Петков да продължи да помага на организацията, за да излезем от трудното положение, в което се намираме в момента”, заключи председателят Васил Василев. 

 

Повече информация в бр. 45 на в. “Наслука” на 8 ноември

 

Георги Ников

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ