ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Мониторинг на кафявата мечка в планините

Експерти по биоразнообразие от РИОСВ–Хасково участват в тазгодишния мониторинг на кафявата мечка на територията на Родопа планина. Наблюдението обхваща също Рила, Пирин, Средна Стара планина, Витоша. В него участват служители от Изпълнителната агенция по околна среда, Министерството на околната среда и водите, държавните горски и стопанства, ловни стопанства и Регионалните инспекции по околната среда и водите.

Мониторингът е част от прилагането на Плана за действие на кафявата мечка. По време на наблюдението се прилага маршрутният метод, който съчетава комплекс от визуални наблюдения в природата и регистрация
на следи от жизнената дейност на тези планински обитатели. Обобщените данни от преброяването на кафявата мечка ще уточнят числеността и тенденциите в популацията на вида в региона и страната.

 

Повече информация в бр. 43 на в. “Наслука” на 25 октомври

 

Златка Михайлова
 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ