ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Нова наколна платформа в резерват “Сребърна”

Нова наколна платформа ще бъде изградена в гнездилищата на къдроглавия пеликан в поддържащия резерват “Сребърна” край Силистра. Решението е взето от комисия на РИОСВ в Русе и фондацията “Льо Балкан”, която работи по утвърдена програма в дейността за опазването на защитения вид. Целта е дървените платформи да създават условия за спокойното протичане на гнездовия период при пеликаните и да ги предпазва от набезите на дребните хищници. 

Наред с това ще бъде окосена тръстиката около платформите, което се прави всяка година за осигуряване на просторанство и достатъчно количество материали, които птиците използват за градежа на гнездата си.

 

Георги Ников 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ