140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

В Шуменско предприемат спешни мерки срещу птичи грип

Превантивни мерки за недопускане разпространение на болестта инфлуценца по птиците се предприемат на територията на Шуменска област. Това реши на своето заседание Областната епизоотична комисия под председателството на заместник областния управител Петко Шаренков. Заседанието се свика заради констатирани огнища на заболяването в обекти в Добричка и Хасковска област и заповедта на Българската агенция по безопасност на храните за извършване на необходимите действия за ограничаване разпространение на болестта. До 2 ноемри трябва да се проведат заседания на общинските епизоотични комисии. 

Областната епизоотична комисия в Шумен препоръчва по места общините да изберат подходящия начин за своевременното информиране на стопаните, отглеждащи домашни птици в дворовете си, за опасността от разпространението на болестта инфлуценца при неспазване на необходимите мерки. Предвижда се да се проведат съвместни проверки с представители на ловнорибарските дружества и на ДГС и на ДЛС за наличие на болни или умрели диви мигриращи или синатропни птици. Ще бъде осъществяван постоянен контрол за спазване на мерките за биосигурност в птицевъдните обекти от страна на областната дирекция по безопасност на храните и официалните ветеринарно медицински лекари за ограничаване на пазарите и изложбите на птици на територията на Шуменска област.

 

 Георги Ников

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ