ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Реките минават на есенно-зимен режим

 

Риболовът по язовирите отива на зле с всеки изминал ден. Тук-там се вади по някой хищник, предимно костур, но като цяло резултатните излети са малко и с времето критериите по отношение на улова се снижават.

При реките обстановката е по-различна. Там животът продължава, макар че риболовците вече се пренастройват към есенно-зимен режим, съобразен и с по-специфичното поведение на рибите. Даже с падналите повсеместни снеговалежи тези дни си минаха изцяло на зимен режим.

Пасажите са групирани по дълбоки вирове, свиват се миграционните преходи, забавят се движенията. Но рибите продължават да се хранят, поне що се отнася до типичните речни обитатели скобари, кефали и морунаши. Именно те може да се ловят и в типично зимни условия, с всичките особености на риболова при ниски температури, често дори с минусови стойности.

В бр. 48 на „Рибар“ ще намерите актуална информация за водоеми в страната, където не само ще се „изкъпе червея“, но може и риба да се хване.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ