ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Масирани проверки по лова в цялата страна

Не бяха регистрирани нарушения по време на извършената съвместна проверка от служители на Регионална дирекция по горите – София и служители на СДВР, проведена в района на с. Войнеговци, в териториалния обхват на дейност на Регионална дирекция по горите – София.

Масово се извършват проверки в цялата страна във връзка със засиления контрол от страна на Изпълнителна агенция по горите за спазване на разпоредбите на Закона за лова и опазване на дивеча при групов лов на дива свиня и хиyници. Следи се за провеждането на задължителния инструктаж на участниците в лова преди неговото започване, както и дали ръководителят е изпълнил задълженията си като е проверил ловните билети и членските карти на всеки член от дружинката и е попълнил съответното разрешително за лов. Задължително е участниците в лова да са екипирани с шапка или облекло с ярък сигнален цвят, а употребата на алкохол и упойващи вещества преди и по време на лов са абсолютно забранени.

Само на 1 и 2 декември горските инспектори от цялата страна провериха 209 ловни дружинки, 1800 ловци, 132 превозни средства и 36 други физически лица.

Нарушения са констатирани само на територията на  РДГ–Кърджали. Горските инспектори са съставили 2 акта по ЗЛОД: за ловуване на групов лов за дива свиня с боеприпас със сачми с диаметър над 6 милиметра и за ловуване на групов лов за дива свиня без облекло с ярък сигнален цвят.

За периода от началото на ловния сезон за тази година (12 август) до днес служителите на ИАГ и нейните структури – регионалните дирекции по горите, съвместно с МВР, държавните предприятия и техните териториални поделения – държавните горски и ловни стопанства, както и с представители на ловни сдружения, са проверили 5530 ловни дружини и близо 54 000 ловци. Задържани са 2 моторни превозни средства, 10 бр. оръжия, 32 бр. боеприпаси, 22 бр. неразрешени ловни уреди – звуковъзпроизвеждащи средства за лов на пъдпъдък.

За безопасното протичане на ловните излети и предотвратяване възникването на нещастни случаи и неприятни инциденти е необходимо всички ловци да проявяват дисциплина и отговорност, да упражняват контрол помежду си за правилното изпълнение на законовите разпоредби по време на лова.

 

Проверките на служителите от структурите на Министерство на земеделието, храните и горите, ангажирани с контрол в горските територии и на Министерство на вътрешните работи, продължават.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ