ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Ловът в услуга на европейските екосистеми

Димитър КОНСТАНТИНОВ

Според данните от изследване на испански учени от Каталонския институт за енергийни проучвания (IREC) и властите в провинция Астурия, ловът често е подценяван по отношение на ползата, която носи за природата и обществото, допринасяйки за регулиране на свръхпопулацията на нежелани видове дивеч. Такъв е случаят с дивите свине например. От получените резултати се вижда ясно, че ловът и ловностопаските дейности имат капацитета да оптимизират състоянието на екосистемите на Стария континент.

Недооценяването на ловния спорт оказва влияние върху набирането на нови членове на ловната гилдия, както и върху активността на опитни ловци. За да изследва какъв е ефектът от това явление върху  увеличаването на броя на копитните животните, изследователите се фокусирали върху популацията от диви свине, която според изследване от 2015 г. се увеличава с 20 % всяка година.

Изследователският екип се е фокусирал върху северозападната испанска провинция Астурия, където ловът не се осъществява с комерсиална цел и е традиционно занимание сред селското население. Авторите на проучването фокусирали вниманието си върху данните за отстрела, събрани от дивечови резервати и ловни стопанства. Те анализирали и ефекта от временната забрана на лова в определени райони.

Резултатите отразяват разликите в броя на дивите свине, отстрелвани годишно в ловните сезони от 2000-2001 до 2013-2014. Средно броят на отстрела се е покачвал с 5.63 % за периода на изследването. След вдигането на забраната за лов в зоните, където такава е била налагана, отстрелът се е покачвал с 40.33 %. Тази разлика отразява капацитета на ловците при контролирането числеността на дивите свине в даден район.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ