ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Свиква се кризисен щаб за Африканската чума по свинете

​​​​​​​На свое заседание от 24 януари Ловният съвет обсъди ситуацията от риска и превенцията при навлизане на африканката чума по свинете на територията на страната и внесената от БАБХ и ИАГ докладна записка за промяна на режима на индивидуално ловуване и намаляване на цената на разрешителното на 1 лв. Взе се решение да се свика кризисен щаб, който да предложи мерки, които на следващо заседание на Ловния съвет в средата на февруари да бъдат разгледани и предложени на министъра на МЗХГ като проект за изменение на ППЗЛОД. Тези мерки ще разглеждат каква е необходимостта от намаляване на популацията от диви свине в Северна България с разрешените от закона методи, средства и начини. Освен това, ще се решава как да се подобри отчетността при събирането на проби от отстреляни диви свине, като бе дадено предложение да се обучат конкретни ловци във всяка една дружина, които да знаят как точно се вземат пробите, като евентуално обучението да се извърши от ЛТУ. Кризисният щаб ще предложи и други практически средства и мерки, които на експертно ниво бъдат сметнати за целесъобразни.

Предложението на НЛРС-СЛРБ за прегласуване на цените на разрешителните за лов не бе допуснато до гласуване от председателя на Ловния съвет Григор Гогов, като аргументите му са, че с промените в ППЗЛОД ще бъде дадена възможност за определяне на различни стойности на разрешителните за селекционен и трофеен лов. Или иначе казано цената на разрешителното за трофеен отстрел да бъде значително по-висока от тази за селекционния лов. Едва след тези законови промени, ще има ново заседание на Ловния съвет, на което да се определят конкретните цифри на разрешителните. Всъщност, дотогава остава ситуация на вакуум, тъй като заповедта на министъра на МЗХГ за въвеждане на по-високи цени на разрешителните се обжалва от председателя на НЛРС-СЛРБ Васил Василев като незаконосъобразна, а министърът на този Ловен съвет не се възползва от правото си на отзив, така че ще се чака решение на Върховния административен съд по внесената жалба.

Не бе подложено на гласуване и предложението на БАБХ и ИАГ за отпадането на придружител от горското при индивидуалния лов на дива свиня, както и предложението на НЛРС-СЛРБ за отпадането на придружителя при груповия лов на хищници.

Всъщност, след двучасово заседание бяха приети единствено изменението в цената на индивидуалния лов на дива свиня на 1 лв. и бе направена промяна в ценоразписа за лов и ловен туризъм с намаляване от 50% на минималните цени за отстрел на приплоди, едногодишни и женски свине, за да се стимулира отстрелът им.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ