ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Благородни елени намериха нов дом в Източните Родопи

Приключва работата на фондация „По-диви Родопи“ по възстановяването на благородните елени в дивата природа на Източните Родопи на територията на дивечовъден участък „Студен кладенец“. В края на миналата седмица бяха транспортирани и освободени последните седем благородни елена, като така общият им брой от 2016 г. достигна 50 разселени животни.

На пет от благородните елени бяха поставени сателитни предаватели, което позволява на екипа на „По-диви Родопи“ да следи всяко тяхно движение в реално време. Експертите вече получават ценна и интересна информация от поставените от предишни разселвания предаватели на част от животните. Благодарение на новите технологии научихме например, че една от кошутите е привърженик на дългите пътешествия. Въпросната кошута вече неколкократно напусна добре охраняваното ловно стопанство „Студен кладенец“ и се отправи на изследователски пътешествия из Хасковска и Кърджалийска област. Животното успешно съжителства и с вълци, прекарвайки поне няколко дни в непосредствена близост с тях. Другите елени пък предпочитат кратките разходки и не се отдалечават много от района, който обитават. Екипът разполага и с фотокапани за по-добро непрекъснато наблюдение на животните в района.

Една от важните роли на елените е да поддържат мозаечния пейзаж на Източните Родопи, което е от огромно значение за опазването на богатото биоразнообразие на този регион. Остатъците от умрели елени лопатари са важна хранителна база за белоглавия, египетския и черния лешояд.

Благородният елен е едно от често рисуваните диви животни в тракийските гробници. За съжаление видът беше почти изчезнал от района заради бракониерство като отделни животни са запазени по граничните части на Източните и Западните Родопи в Държавно ловно стопанство „Женда“. Тази естествена популация също се развива много добре през последните години и животните започват да се саморазселват на изток по цялата територия на общините Кърджали и Черноочене.

Фондация „По-диви Родопи“ в сътрудничество с дивечовъден участък „Студен кладенец“ към НЛРС-СЛРБ и местните ловни сдружения oт години работи за възстановяване на благородния елен в Източните Родопи. Разселените животни няма да бъдат ловувани минимум 5 години. Връщането на едрите тревопасни е важна природозащитна дейност, която се извършва в рамките на LIFE+ проекта „Опазване на черните и белоглавите лешояди в Родопитe“.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ