140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Бонус по 50 яребици за 4 дружини, завърнали се в системата на НЛРС-СЛРБ

На заседанието на УС на НЛРС-СЛРБ бе взето решение четири дружини, завърнали се в състава на сдруженията, членуващи в НЛРС-СЛРБ, да получат бонус от Националната организация – по 50 яребици за разселване в дивата природата, произведени в стопанството на „Сокол-БЛРС“ в Сливен. Дружините са в състава на сдруженията от градовете Елин Пелин – ЛРД-Лесново, Свиленград – ЛРД-Лисово и Сливен – ЛРД-Голямо Чочовени и ЛРД-Сливен-1 (2 дружини).

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ