140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Възстановяват улова на цаца в Каспийско море

Експериментален улов на цаца от руски риболовни кораби в Каспийско море е показал изненадващо добри резултати. Тава дава основание за възобновяване на промишления риболов, с оглед на неговата целесъобразност.

До началото на този век каспийската цаца е била традиционен рибен продукт на пазарите в Астраханска област на Русия. Екологичните изменения, прекомерният улов и някои други фактори са повлияли на популацията негативно и вследствие на това промишленият улов става нерентабилен. С времето риболовните кораби потърсиха други предизвикателства и цацата остана встрани от вниманието.

Както се вижда, природата си е свършила работата и положението се промени в положителна посока. Експерименталните улови са показали, че на едно тралене може да се хване 1-1,5 тона цаца, а за денонощие да се добие до 15 тона.

Сега се обсъждат варианти на оптимизиране на технологията, като риболовните сдружения разчитат и на съдействие от местните власти за реализиране на продукцията. Ако всичко се осъществи според прогнозите, много е вероятно цацата да се завърне на трапезата на астраханци. А защо не да намери и други пазари. Колкото и да е недолюбвана, дребната рибка си има своите почитатели сред населението.

Биолозите различават три разновидности на цацата в Каспийско море. Най-популярна и многобройна е обикновената цаца. Именно към нея е насочено вниманието и при най-новите изследвания.

Впрочем, проблемът с рентабилността при улова на цаца касае и нашите черноморски рибари. Но при нас забрани няма. А може би това е пътят да се възстанови популацията й. Както се вижда, природата бързо се справя, ако й дадем този шанс.

 

 

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ