ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Вечеринката в ЛРС-Петрич се превърна в неповторим празник

Димитър КИТАНОВ

Председателят на сдруже­нието на ловците и риболо­вците от Петричка община Петър Руйков откри тради­ционната ловна вечер в хо­телския комплекс „Белатур”, провеждаща се ежегодно след закриването на ловния сезон. Присъстваха 492-ма ловци, риболовци и техните половинки. Мероприятието бе уважено от Георги Динев, народен представител от Пе­трич, Димитър Бръчков, кмет на община Петрич, Георги Тренчев, председател на Общинския съвът, инж. Ва­сил Василев, председател на НЛРС-СЛРБ, Бойка Костади­нова, главен счетоводител на Националната организация, инж. Иван Гергов, директор на РДГ-Благоевград, коман­дирите на граничните поли­цейски участъци Иво Стоя­нов в Петрич и Бисер Иванов в Златарево, представителни групи от ЛРС-Благоевград, водена от председателя Иван Василев, и от ЛРС-Сан­дански, водена от председа­теля Кирил Спаневиков.

Инж. Васил Василев, пред­седател на НЛРС-СЛРБ, приветства ловците и рибо­ловците и подчерта тяхния принос за успехите на едно от най-добрите сдружения в страната, пожела вечерта да е прекрасна и те все така да са всеотдайни в грижите си към природата и диве­ча. След поздравленията от страна на гостите вечеринка­та продължи своя ход.

Петър Руйков подари тро­фей от глиган, който лично е отстрелял през този сезон, на Димитър Бръчков, кмет на Петрич, в знак на признател­ност за помощта, оказана за придобиване на ловен дом на ловците и риболовците от общината.

Десетки фирми спонсо­рираха ловната вечер с предметни и парични суми, благодарение на което се раздадоха много награди на организираната томбо­ла. Стоян Николов Дюзов от ЛРД-Петрич-запад и Антон Николов Бързаков от ЛРД- Гега спечелиха по една полу­автоматична пушка „Ескорт“. Собственикът на фирма „Ван Кар-такси“ подари и връчи полуавтоматична пушка „Ес­корт“ на късметлията Нико­лай Иванов Пасков от ЛРД- Коларово.

Вечеринката се превърна в голям празник, с много му­зика, веселие, приятелски прегръдки и запознанства с колеги и приятели, уважение към нежните половинки, ува­жение, което те заслужават. Така ще се запомни тази не­повторима вечер.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ