ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Зимна картина по северните реки

Младен ДОБРЕВ

Въпреки снежната вълна, с която Малък Сечко напомни за себе си и преобладаващо бялата картина, по реките в Северна България продължава да има рибарско присъствие. Ловят разнообразна риба – скобар, кефал, морунаш, а най-силни резултати регистрират по Янтра и Росица.

На юг Струма дава хубав скобар, но там зимата не е така зла, както на север.

По язовирите вече има първи признаци на активизиране на рибата, а за актуални вести от риболовната обстановка ще ви информираме своевременно.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ