140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Годишна среща-семинар на НЛРС-СЛРБ с ръководните органи на сдруженията от страната

Димитър КОНСТАНТИНОВ

На 7 март се проведе традиционната годишна среща-семинар на ръководството на НЛРС-СЛРБ с ръководителите, специалистите по лова, счетоводителите и председателите на Контролните органи на всички ловно-рибарски сдружения от страната.

Срещата се състоя в парк-хотел „Москва“ при следния дневен ред:

Подготовка на отчетната кампания за 2017 г.

Обсъждане на актуални проблеми и предизвикателства през текущата година

Планиране на дейността за 2018 г.

Планиране на мероприятия във връзка с честването на 120 г. НЛРС-СЛРБ

Призив за сериозна подготовка при честванията на различни кръгли годишнини на сдружения от системата на НЛРС-СЛРБ

Пролетно разселване на яребици, фазани, тракийски кеклици

Развитие на дейността при развъждането на зайци в стопанството на „Сокол-БЛРС“-гр. Луковит

Пролетна таксация – 2018 г.

Ползване и отчет на дивечови запаси от сърна и елен-лопатар

Управление на дивечовите запаси и ловностопански дейности в ловните терени на сдруженията, отчетност на отстрела, бракониерство

Африканската чума по свинете

Членски внос и такса за отстрел на различни видове дивеч

Програми за международна дейност

Възможности за подобряване на комуникацията между сдруженията и Националната организация

Събитието бе открито с тържествено внасяне на знамето на Националната организация. След този вдъхновяващ момент председателят на НЛРС-СЛРБ инж. Васил Василев започна експозето си, свързано с честването на 120-годишнината на Националната организация, което ще се проведе на терен в непосредствена близост до Карлово. Причините за избора са и чисто практически, и свързани с патриотичния дух, който носи Апостолът на свободата Васил Левски. ЛРС-Карлово приема идеята с ентусиазъм, а и въпросният терен, избран за провеждане на събитието, се намира в близост до местното военно поделение, което може да окаже нужда логистична подкрепа при нужда. Градът също така се намира в „сърцето“ на страната ни, което ще предостави нужното удобство при пътуванията дори на представителите на по-отдалечени сдружения.

Председателят на НЛРС-СЛРБ инж. Васил Василев призова щатните служители в сдруженията от страната, които тази година честват кръгли годишнини на своите организации, да проведат безупречно организацията на събитията и при нужда да се обърнат към НЛРС-СЛРБ за помощ от организационен характер.

АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ

След словото на инж. Васил Василев и някои изказвания на делегати думата взе Стилиян Герасков – главен експерт направление „Лов“ в НЛРС-СЛРБ. Той представи обстоен доклад за  Африканска чума по свинете. По-късно в експозе инж. Васил Василев представи законовите параметри, отнасящи се до нуждата от намаляване гъстотата на популацията на дивите свине в засегнатите и граничещите с тях зони на разпространение на заразата. Обсъден бе и проблемът с трихинелозата в България.

ПРОЛЕТНА ТАКСАЦИЯ

Представителите на ловно-рибарските сдружения бяха призовани да извършат пролетната таксация при много високо ниво на организация. Обърнато бе внимание на нуждата от по-внимателно отношение към дребния дивеч на територията на страната. Изказване по тази и други теми направи и Мирослав Джупаров – директор на дирекция „Ловно стопанство“ към Изпълнителната агенция по горите.

РАЗВЪДНА ДЕЙНОСТ И РАЗСЕЛВАНЕ НА ДИВЕЧ

Управителят на „Сокол-БЛРС“ инж. Борислав Бечев направи кратко експозе за дейността на стопанствата за пернат дивеч и прохождащото стопанство за производство на див заек в гр. Луковит. Той призова сдруженията да проявят активност при подаването на заявки.

Експертът в направление „Лов“ към Националната организация Ива Тодорова представи доклад, отнасящ се до организационни въпроси, свързани с настоящата „Национална програма за устойчиво развитие на дивечовите запаси в системата на НЛРС-СЛРБ, чрез разселване“. Тя разясни на присъстващите и възможността за развитие на някои международни проекти в тази сфера със съседни държави.

СТОПАНИСВАНЕ НА ЛОВНИТЕ ПЛОЩИ

По отношение управлението на дивечовите запаси и ловностопанските дейности в ловните терени на сдруженията, отчетността на отстрела, бракониерство и други важни въпроси от това естество експозе направи инж. Георги Младенов, експерт-координатор към Направление „Съюзно-организационен живот“. Той призова за подобряване на организацията във всички аспекти, имащи значение за положителното развитие на дивечовите запаси.

 

На срещата със счетоводителите бяха обсъдени следните основни теми:

Промени в данъчното и осигурителното законодателство през 2018 г.

Дискусия по приключване на отчетната 2017 г.

 

На срещата на Контролния съвет на НЛРС-СЛРБ с председателите на контролните органи на сдруженията обект на дискусии бяха следните основни теми:

Практическото отражение на настъпилите законови промени в дейността на сдруженията и работата на контролните органи

Практически препоръки за недопускане на нарушения в сдруженията

Актуални проблеми и полезни практики в дейността на контролните органи

Полезни образци в дейността на контролните органи и на самите сдружения

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ