НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Искат удължаване срока на забрана за бялата риба

 

В сайта на ИАРА е публикувано уведомление, с което се известява, че е постъпило предложение за удължаване на крайната дата на забрана за риболов на бяла риба от Института по рибарство и аквакултури. В тази връзка ИАРА започва производство по издаване на общ административен акт за изменение на крайния срок както следва: за водоемите до 500 м надморска височина – до 31 май, а за водоемите от 500 до 1500 м надморска височина – до 15 юни.

Това е записано в проект на заповед на изпълнителния директор на ИАРА доц. д-р Галин Николов. С оглед на гореизложеното, може да участвате в производството, като всички писмени предложения и възражения по проекта на административен акт следва да бъдат изпратени в едномесечен срок от датата на публикуване на уведомлението на адреса на ИАРА в гр. Бургас, ул. „Ал. Батемберг“ №1или на електронната поща: е-mail: office@iara.government.bg

Да припомним, че в закона е предвиден двумесечен срок на забрана за тази риба (от 15 март до 15 май) и той вече влезе в действие.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ