140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Калето разсели 40 яребици

На 02.03.2018 г. ЛРС-Калето закупи от стопанството на „Сокол-БЛРС“ в Сливен 20 яребици за разселване в района на ЛРД-Чернозем. На 13.03.2018 г. сдружението закупи същия брой птици за разселване в района на ЛРД-Изгрев.

Видът е традиционен ловен обект в региона и популацията укрепва чрез регулярно разселване. ЛРС-Калето е традиционен участник в пролетното разселване на яребици.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ