140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Кюстендил определи датата за таксацията

Юлияна КОЛЧАКОВА

Ловците в Кюстендилско определиха датите за таксация (преброяване) на дивеча, обитаващ територията на ЛРС „Елен” – Кюстендил. „Таксацията за ЛРС „Елен” ще бъде на 17 март, а при лоши метеорологични условия на тази дата – на 24 март. Засега не мога да кажа колко ще са участниците в преброяването. Предполагам, че ще са доста”, обясни секретарят на сдружението Венко Калинчев.

ЛРС „Елен” е съставено от 31 дружинки, в които членуват близо 2 200 ловци. Най-разпространеният в района вид, обект на лов, е дивата свиня. В определени от закона срокове и при съответния план за отстрел се разрешава и ловът на сърна. При хищниците в последните години се увеличава популацията на чакалите, голям е и броят на лисиците.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ