ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-Кюстендил разселва 250 яребици и 150 кеклика

На 14.03.2018 г. ЛРС-Кюстендил разселва 250 яребици и 150 кеклика в съответствие с Националната програма за увеличаване на дивечовите запаси. Птиците са произведени в стопанството на „Сокол-БЛРС“ в Сливен. Двата вида трябва да укрепнат в региона, като надеждите са ловците да имат благоприятни излети след увеличаване на числеността на популацията.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ