140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Монтана пуска 150 фазана в дивата природа

На 14.03.2018 г. ЛРС-Монтана се включва в пролетното разселване, обогатявайки природата със 150 бр. 270-дневни фазани, произведени в стопанството на „Сокол-БЛРС“ в Русе. Сдружението в Монтана е традиционен участник в пролетното разселване. Полският район на сдружението благоприятства укрепването на този атрактивен ловен вид.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ