140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Пазарджик обогати природата с 490 яребици

На 8.3.2018 г. ЛРС-Пазарджик проведе пролетно разселване на яребици. Произведените в сливенското стопанство на „Сокол-БЛРС“ птици сдружението разпредели сред 19 от своите 25 дружини. Най-много получиха ЛРД-Тополница – 100, ЛРД-Щърково – 50, ЛРД-Величково – 50 и ЛРД-Черногорово – 50. В акцията се включи и председателят на сдружението Евгени Абаджиев, някои от председателите на дружини, както и Илия Царски – служител в ДГС-Пазарджик. Говорителят на ЛРС-Пазарджик Спас Спасов сподели следното: „Благодарение на разбирането на управителя на „Сокол-БЛРС“ инж. Борислав Бечев всяка година ЛРС-Пазарджик пуска в ловните си райони 270-дневни яребици по време на пролетното разселване, преди образуването на ятата, което спомага за укрепване на имунната система на популацията и увеличава числеността на запасите. В следствие на тази политика Пазарджишкият регион се слави с една от най-големите популации на дива яребица в Европа.“

Председателят на ЛРД-Черногорово Костадин Божков сподели, че преди десетина години под негово ръководство дружината е започнала да разселва яребици през пролетта. До този момент на територията на ЛРС-Пазарджик популацията на дива яребица е била пренебрежимо малка. След този пионерски акт дружината в Априлци е последвала примера и така днес ловците от региона могат да се радват на чудесни ловни преживявания с този атрактивен вид пернат дивеч.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ