140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Раднево разсели в ловните си полета 225 кеклика

На 15.03.2018 г. ЛРС-Раднево разсели в ловните си полета 225 бр. 270-дневни кеклици, отгледани в производственото стопанство на „Сокол-БЛРС“ в Сливен. Сдружението се включва ежегодно в обогатяването на природата. Кекликът не е ловен вид с твърдо установена популация в страната, но в Тракия се намира в своя естествен ареал на обитание.   Разселването на 225 представители на вида от страна ЛРС-Раднево е изключително правилно, тъй като местната популация ще укрепне и ще се умножи.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ