140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Велико Търново разсели в 15 дружини 250 яребици

На 9 март ЛРС-Велико Търново проведе пролетно разселване на 270-дневни яребици, произведени в стопанството на „Сокол-БЛРС“ в Сливен. Сдружението традиционно разселва този вид птици по това време на годината, тъй като резултатите показват, че това е най-правилната политика за развиване на популацията и опресняване на кръвта.

Птиците бяха разселени до старите ята в 15 от 25-те дружини на ЛРС-Велико Търново. В полските райони на организацията ловците са все по-доволни от отстрела на атрактивен ловен обект.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ