140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Предстои разселване на 915 яребици и 490 кеклици

На 15.03.2018 г. със специализиран транспорт на фирма „Сокол-БЛРС“ ЕООД ще бъдат разселени общо 915 бр. яребици и 490 кеклици на територията на 5 ловно-рибарски сдружения в страната. Разпределението на птиците, отгледани в русенското стопанство на „Сокол-БЛРС“, които следва да обогатят природата, са както следва: ЛРС-Брезник – 250 яребици, ЛРС-Радомир – 250 яребици, ЛРС-Благоевград – 40 яребици и 40 кеклици, ЛРС-Гоце Делчев – 125 яребици и 150 яребици, ЛРС-Петрич – 250 яребици и 300 кеклици.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ