140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Атанас Добрев – заместник-министър на земеделието, храните и горите: Привлекателността на България като ловен център тепърва ще се повиши

Приветствие на Атанас Добрев, заместник-министър на земеделието, храните и горите при откриването на конференцията на тема „Въздействието на европейското земеделие върху лова и опазването на дивата природа“, провела се в хотел „Риу Правец“ в Правец:

„За мен е удоволствие и чест да отправя най-сърдечни поздрави от името на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов и от мое име към гостите и участниците в конференцията. България е страна с традиции в световното ловно стопанство и в грижите за опазване на дивечовото богатство и разнообразие. Много от целите и задачите, които стоят пред тази конференция, се вписват изцяло в поставените от нас приоритети в областта на земеделието, храните и горското стопанство. Заедно с ИАГ, която има ангажимент по изпълнение на политиките в областта на лова, сме удовлетворени, че можем да демонстрираме своята ангажираност към важните проблеми, които трябва да бъдат набелязани и поставени на дневен през европейската ловна общност, сред които и най-мащабният – за земеделските дейности по отношение на опазването на природата.

Дълголетният опит и добри практики в ловната област и стремежът ни към повишаване на привлекателността на България в международен план като европейска и световна ловна дестинация, хармонизират с насочеността на нашите национални приоритети и ни дава основание да поставим и на европейско ниво ясно и отчетливо въпроса за необходимостта от общи усилия и политики по отношение на опазването и разнообразяването на дивеча и неговите местообитания. Една от основните задачи с такава насоченост, която ние като управляващ екип в горския сектор в България сме си поставили във ветеринарната област да се съсредоточим върху устойчивото управление на здравето на животните като обръщаме специално внимание на превенцията на заболяванията при дивите животни. В този контекст бих искал да припомня едно от най-значимите събития на МЗХВ от края на миналата година, когато именно тук в Правец стартира дейността си първият в Европа и вторият в света регионален CIC-център за опазване здравето на дивеча. Центърът бе създаден по инициатива на България и обединява усилия на ветеринарни лекари, ловци, местна и централна власт с възможност за бърз обмен на информация и координиране на общите ни действия за превенция и ефикасен контрол на заболяванията по дивеча. Центърът бе изграден на територията на България с усилията на трите – Международния съвет по лова и опазване на дивеча (CIC), Федерацията на европейските ловни асоциации (FACE) и Световната организация за здравето на животните.“

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ