140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Изготвят дългосрочни и прозрачни правила за риболова в Черно море

Ръководството на ИАРА дискутира в Бургас теми, свързани с решението на Консултативния съвет по рибарство (КСР) от март за изготвяне на единни и постоянни правила за разпределяне на квотите за риболов в Черно море.

Сред участниците в дискусията бяха Емил Милев и Димитър Димитров от сдружение „Черноморски изгрев” и д-р Йордан Господинов от Асоциацията на производителите на рибни продукти – БГ ФИШ, както и други представители на сектор „Рибарство”; Ивайло Симеонов – директор на дирекция „Обща политика в областта на хидромелиорациите и рибарството” в Министерството на земеделието, храните и горите, рибари и служители на ИАРА.

Целта на срещата бе да се даде старт на изготвянето на дългосрочни и прозрачни правила за разпределение на квотата за улов на калкан, които да започнат да се прилагат от 2019 година.

Бяха маркирани част от условията и редът за разпределение на квотата за улов на калкан на Република България, които могат да се прилагат от следващата година. Участниците в срещата дискутираха също критериите за допустимост и за оценка, приложими за лицата, които желаят да участват в усвояването на ресурса за съответния период.

Срещите преминаха в диалог с представителите на сектор „Рибарство” и рибарите имаха възможността да направят своите предложения във връзка с разпределянето на квотата за калкан. Всички присъстващи се съгласиха, че е необходимо бъдещите критерии, включително екологични, социални и икономически, да се разработят така, че да осигурят обективност и прозрачност при разпределението на квотата. През следващите месеци предстои още една среща по темата, на която да бъдат прецизирани всички детайли.

Е-Burgas

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ