НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Нарушават правилата за риболов в резерват „Сребърна“

         Експерти от РИОСВ-Русе предупредиха, че са констатирани нарушения от любители риболовци, които си позволяват да замятат въдици около южния шлюз на захранващия канал в езерото. Най-често това са хора от околните селища. Вече са съставени актове за установяване на административни нарушения на посоченото място, понеже там риболовът не е разрешен.

         Според плана за управление на резерват „Сребърна“, любителски риболов може да се извършва само на регламентираните за това места: по брега на река Дунав в участъка по западния противопожарен път (землището на с. Ветрен), на понтонния пристан, в западния бряг на езерото в с. Сребърна и в местността Канаричката.

 

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ