140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Риболов през забраната: разрешените водоеми

 

В заповедта на земеделския министър, касаеща режима на риболов през размножителния период на рибите, неизменно присъства списък с разрешени водоеми, който предизвиква оправдан интерес сред рибарската гилдия. Ето какво ни предлагат през тази година отговорните институции.

Разрешава се любителския риболов през периода на забраната в следните водни обекти на територията на страната:

Област Благоевград

– баластриера „Бистрака”, под моста за с. Покровник

– водоем „Попарица“, с. Блатска. общ. Хаджидимово

– водоем „Помпата“, с. Първомай, общ. Петрич

– първи водоем до Завода за релета с. Баня, общ. Разлог

– яз. „Бели брег“ гр. Сандански

Област Бургас

– баластриера „Дупките“, гр. Бургас

Област Варна

– яз. „Комарево“

– яз. „Николаевка“

– Рибно стопанство „Пода”.

Област Велико Търново

 

стари речни корита на р. Янтра:

– землище на с. Раданово и гр. Полски Тръмбеш

– землище на с. Върбица, общ. Горна Оряховица

стари речни корита на р. Росица:

– землище на гр. Бяла черква, общ. Павликени

– землище на с. Михалци, общ. Павликени

– напоителни и отводнителни канали в м. „Блатото“ гр. Свищов-запад

Област Видин

– яз. „Дъбравка“, общ. Белоградчик

– яз. „Божурица“ – общ. Грамада

 

Област Враца

яз. „Мраморчица“, с. Голямо Пещене, общ. Враца

– река Ботуня – гр. Криводол, от моста на изхода в посока с. Ракево до землищната граница със с. Ракево, общ. Криводол

– река Огоста в участъка от бента при с. Софрониево, общ. Мизия до въжения мост при с. Бутан, общ. Козлодуй

Област Габрово

– река Росица – участьк в централна градска част на гр. Севлиево, от бента под Старата баня до Крушевски мост

– река Янтра – участък в централна градска част на гр. Габрово от Лъвов мост по течението и до мост Христо Ботев под хипермаркет „Кауфланд“

Област Кюстендил

– стар рудничен котлован, с. Николичевци. общ. Кюстендил

– двата водоема при разклона на с. Паничарено. общ. Бобов дол

– яз. „Самораново“, с. Самораново, общ. Дупница

Област Кърджали

– яз. Невестино, с. Невестино, общ. Кърджали

– яз. Пчеларово 1 общ. Черноочене

– яз. Мъглене. общ. Кирково

Област Монтана

– яз. Огоста“ в района западно от язовирната стена до началото на полуостров Расника и на юг от язовирната стена до началото на Малакутловския ръкав

– баластриерни водоеми до р. Огоста в землището на с. Громшин, общ. Бойчиновци

река Дунав, в района на Дунавски парк, гр. Лом

Област Пазарджик

– баластриера при с. Лозен

– баластриера при с. Динката

– канал Кривата вада

Област Перник

– сгуроотвалите в кв. Калкас, гр. Перник

отводнителните канали на р. Арката (р. Блато), общ. Радомир

 

Област Плевен

 

– яз. „Телиш“, общ. Червен бряг

– яз. „Садината“, в землището на гр. Пордим

– каналът, идващ от яз. „Каменец“, който пресича пътя между гр. Левски и с. Асеновци

Област Пловдив

– Топлия канал Цариградско шосе

p. Пясъчник, от моста на с. Войводиново до устието й в р. Марица

– яз. „Домлян“

Област Разград

– яз. „Бялата пръст” („Папаза“)

Област Русе

– стари корита на р. Янтра между землището на гр. Бяла и с. Полско косово

– общински язовир в землището на с. Тетово

– общински язовир в землището на с. Щръклево

Област Сливен

– баластриери „Крушарска дупка”, „Сливенска дупка”, „Мечкаревска дупка”, общ. Сливен

– яз. „Чилията“, с. Загорци, общ. Нова Загора

– напоителен канал в отсечката от с. Бинкос до с. Горно Александрово. общ. Сливен

Област Смолян

– яз. „Тешел“

– яз. „Златоград“

– ез. Керяновия гьол (Рибката)

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ