ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Старт на кампанията за производство на дивечови птици и див заек в „Сокол-БЛРС“

На 29 и 30 март 2018 г. ръководството на фирма „Сокол-БЛРС“ проведе съвещания по места с екипите, ангажирани с производствения процес на дивечови птици и див заек в стопанствата в Сливен, Русе, Луковит и Враца. Детайлно бяха обсъдени всички важни въпроси по производството на фазан, яребица, кеклик, токачка, полудива патица и див заек.

Пролетта стартира със сериозен яйценос на дивата патица, фазана, кеклика и яребицата, която набира скорост в Русе. В местното стопанство са заложени първите две партиди с 11 400 бр. яйца. Във Враца е заложена и първата партида от полудива патица – 2958 яйца.

Задачата пред фирмата за 2018 г. е да произведе по заявки на сдруженията и Националната програма за задивечаване следните бройки: фазан – 56 262, яребица – 16 668, кеклик – 3025, полудива патица – 3642, див заек – 600.

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ