ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-Чупрене разсели 75 кеклика в каменисти райони

Ловно-рибарско сдруже­ние „Миджур“ разсели 75 броя кеклици на каменис­тите местности в Чупрене. „Тази година за първи път с дружинка Чупрене решихме да опитаме да разселим кеклик, който добре се чувства в тези малко по-каменисти райони. Разселихме сега 75, по-ната­тък ще разселим още 75 на друго място. Можем да се на­сладим на този вид дивеч и да го наблюдаваме как ще се раз­вива“, казва специалистът по лова инж. Владислав Антонов.

Преди време ловците от дружината в Чупрене засади­ха дивечова нива, монтираха две автоматични хранилки и построиха нови хранилки за кеклиците, който тези дни раз­селиха.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ