ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-Радомир – Отстрелът на хищници от дълго време е основна задача

Юри ТОЧЕВ

Отстрелът на хищници винаги е бил основна цел пред ловно-рибарските дружини в страната. Има много ловци, които винаги са били еталон за подражание и безспорни авторитети в колетиви­те си, но специалистите в този вид лов винаги са се радвали на особено уважение!

На 19 май бях на гости на роднини в Радомир и проведох среща с местни­те ловци. Видяхме се, по­черпихме се и разговорът ни неусетно потръгна. Тъй като пред мен стояха двама председатели на ЛРД-Ра­домир – в града на Първа градска дружина Кристиян Методиев и на 3-та Христо Христов, а и още четирима ловци, те със светнали от възбуда очи ми разказаха за поредния им успешен ловен излет.

Секретарят на 3-та дру­жина Христо Симеонов започна своя разказ така: „На 7 и 11 май имахме ин­дивидуални бележки за отстрел на хищен дивеч! Веднага се организирахме и с колегата от 1-ва дружи­на Стоян Стоянов отидохме рано сутринта в м. „Тасево кладенче“. Слуката ни беше голяма – в рамките на два часа успяхме да отстреляме три лисици! Жалко само, че не успяхме да им напипаме следите, откъдето дойдоха, иначе бройката на отсрелян хищник щеше да набъбне значително! Но както се каз­ва: „Доволни сме и за това!“ Ликвидирахме хищниците и може спокойно да заявим, че новите приплоди спокой­но ще се развиват!“

„И аз се отличих! – ус­михнат го допълни Стоян Стоянов от 1-ва дружина. – Успях да отстрелям и един чакал! Напоследък много се навъдиха из района ни, но ние винаги имаме готовност да реагираме адекватно, да направим дори и групов лов! Трябва да ви уверя, че ловците от цялото ни сдру­жение не могат да бъдат спокойни, щом като наоколо се навъртат тези вредители! Ще ги отстрелваме безми­лостно, та новоизлюпените пиленца, малките сърнички, както и прасенцата в ловния ни район да се развиват спо­койно!“

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ