140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Тервел – Суша в Добруджа, ловци изнасят вода в ловищата

Георги ГЕОРГИЕВ

Във всичките 10 ловни дружинки на ЛРС-Тервел за­почна изнасянето на вода в ловните полета, тъй като много време нe е валяло. Сушата дойде тази година много по-рано. Водата се пълни в еднотонни пластмасо­ви бидони и се изсипва в калищата, но понеже земята е напукана и жадна, много бързо потъва. Никога не е било толкова голямо засушаването още в края на април. За да не жадуват дивите животни, всяка седмица ловците със специализирана техника изнасят водата, каза Иван Чанев, ловният специалист на сдружението.

„На седмица по 500 л вода изнасяме, която изливаме на едно местообитание в гората, но поради голямото напуква­не на земята бързо се губи. Съвсем наскоро оформихме и едно микроязовирче в горско дере, което в момента е праз­но. Но ще разчитаме да бъде напълнено от дъждовете, то е с бентонит с цел по-дълго време да се задържа водата в него“, сподели Пенко Пенев, председател на ЛРД-Полко­вник Савово.

А председателят на ЛРД- Есеница, която е към ЛРС- Вълчи дол, Петко Керчев каза, че и в тяхното ловно поле за­сушаването е много голямо, не е паднала капка дъжд, зе­мята се е напукала, затова са предприели екстремни мерки, за да не жадува дивечът. В момента се наблюдават май­ки с малки прасенца и фазани, които се нуждаят от вода. На три пъти са изнесени по 150 л в пластмасови туби, които се изливат на три калища в го­рата. Голямо е засушаването и в добруджанската земя на ЛРД-Тодор Икономово, която е от района на ЛРС „Станата“ в Нови пазар. Председателят на дружинката Пейчо Пей­чев казва, че не е валяло от големия сняг през март, все още обаче има малки налични гьолчета, но ако продължава засушаването, вероятно ще се премине към изнасянето на вода. „Онзи ден изнесох един чувал с около 60 кг царевично зърно и видях свине майки с приплоди.

За седмица ще имаме вода в калищата, но обсъждаме въпроса да започнем да изна­сяме по един тон с наличното малко тракторче.“

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ