ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-Велико Търново увеличава материалната база на още дружини

Милка ДЕНЕВА

Още ловно-рибарски дружини на ЛРС-Велико Търново тази година ще се сдобият със свои ловни клубове. На последното си заседание УС на ловната организация едино­душно реши да се вземат под наем 2 неизползвани селски сгради – отдавна неработещата фурна в с. Церова кория и бившата ракиджийница в с. Буковец. Те ще бъдат предоставени на местните ловци, чиято грижа ще бъде ремонтът.

Миналата година общи­ната повиши наема на дру­жина „Ивайло” за ловния клуб в с. Шереметя. Тогава дружините, които нямат нае­та материална база, протес­тираха срещу това, че наеми­те се плащат от общите пари на сдружението, а те нямат възможност да се възполз­ват. Затова членовете на УС взеха решение да се плащат най-много 20 лв. на месец за ловен клуб, а ако сумата е по-голяма, остатъкът да бъде грижа на самите ловци.

Собствена база скоро ще има ловната дружина в с. Въглевци. УС разреши с пари от собствената парти­да да се купи навес, който да бъде пригоден за почивка след ловните излети.

Сдружението подготви в землището на с. Дичин по­лигон за обучение на лов­ни кучета, които работят на стойка. А на последното си заседание членовете на УС единодушно решиха да започне експеримент за отглеждане на диви зайци. Най-подходящото място е землището на с. Самово­дене, по-точно районът на ловната хижа „Мрамора”. Там има местообитание на такъв дивеч, вода, въобще всички необходими условия, за да се чувстват зайците добре. Така че първо ще се вземат 1-2 двойки, после приплодите ще се разселват в ловните полета на дружи­ните. Така ще е по-евтино, отколкото да се купуват диви зайци. Същевременно ще се увеличи вероятността по­пулацията на този дивеч да стане такава, че да се вър­нат онези отдавнашни вре­мена, когато ловците спо­койно са излизали на ловни излети за тях.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ