140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Отчетно събрание на ЛРС-Попово – Отлични резултати по линия на организирания ловен туризъм

Младен ДОБРЕВ

Поповското сдружение проведе своето Общо събрание на ловната си база в квартал Сеячи. Присъстваха 79 делегати, като представители имаше от почти всичките 41 дружини от състава на сдружението.

В отчетния доклад председателят Нешо Неделчев изтъква всички важни аспекти от живота на организацията през отминалата година.

През 2017 г. в сдружението са членували общо 1523 души, от които 762 ловци, 286 ловци и риболовци и 475 риболовци. Увеличаването на членската маса на сдружението през последната година се дължи на увеличаване броя на членовете риболовци с 67.

На първо място бе отбелязано, че запасите от едър дивеч показват трайна тенденция към увеличение. Богатата хранителна база в тукашните гори, съчетана със земеделските площи, оказват благоприятно въздействие върху запасите от благороден елен. Числеността му през 2017 година е достигнала 957 животни, при допустим запас от 556. Популацията е жизнена и качествена, но с полово съотношение в полза на женските.

Отстрелът се провежда изцяло по линия на Организирания ловен туризъм, на базата на сключен договор с ДЛС „Черни Лом” Попово. За 2017 г. бяха планирани за отстрел 11 трофейни, 5 средно възрастни, 18 млади и 3 едногодишни елена, както и 53 приплода и 17 зрели кошути. В действителност са отстреляни 7 трофейни екземпляра. Приходите са в размер на 112 223 лв., което е с 6248 лв. повече в сравнение с предходната година.

Увеличението на приходите се дължи основно на изключително добрия трофеен елен с тегло на трофея от 15,340 кг, отстрелян през месец септември на територията на ловна дружина Априлово. На база на фактите, поповчани с гордост заявяват, че такива резултати не са постигнати от нито едно сдружение в рамките на Националната организация. Те имат реални и при това солидни приходи по линия на ОЛТ от лов на благороден елен и винаги са били сочени за пример, заради изключително добрата съвместна дейност с ДЛС „Черни Лом” Попово.

Още факти от работата на Поповското сдружение, изнесени на общото събрание, може да прочетете в следващия брой на в. „Наслука“.

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ