ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

В ЛРС-Завет отстрелът на хищници е приоритет

В ловните райони на ЛРС-Завет, обединяващо 4 дружини – тези от гр. Завет, с. Голям Поровец, с. Хърсово и с. Острово. Основен проблем, който се среща и на други места, е наличието на голям брой хищници. Отговорните за отстрела на хищници ло­вци през изминалата от­четна година са отстреля­ли 87 чакала, 118 лисици, 13 белки, 4 язовци, 9 черни порове, 137 скитащи куче­та в ловищата и 307 свра­ки.

Добри са резултатите и при излетите за диви свине. През сезона са от­стреляни 64 бр., прави се всичко възможно за за­държането им в ловищата на 4-те дружинки. Въпреки горещото и сухо лято е по­стигната добра слука и при прелетния дивеч. Отстре­ляни са 2637 пъдпъдъка, както и 420 гургулици и 36 гривяка.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ